KOMPLEKS TORFOWISK

KOMPLEKS TORFOWISK

Kompleks torfowisk tzw. BAGNO CAŁOWANIE o powierzchni 1200 ha znajdujący się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obszar torfowiska rozciąga się na długości 15 km i ciągnie się od miejscowości Osieck na południu do leśniczówki Torfy na północy. Charakterystyczny element stanowi łańcuch kilkunastu wydm. Na jednej z wydm bagna (Pękatce) odkryto liczne ślady pobytu łowcó1) reniferów…

KIRKUT

KIRKUT

Cmentarz żydowski założony na początku XXw. Swoje miejsce spoczynku znajdowali tu nie tylko stali mieszkańcy Otwocka ale i kuracjusze tutejszych sanatoriów i szpitali w okresie międzywojennym. Do dzisiaj zachowało się ok. 1200 nagrobków. Czas dojścia 8 – 10 min.

MUZEUM ZIEMI OTWOCKIEJ IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO

MUZEUM ZIEMI OTWOCKIEJ IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO

 Utworzone w 1994 r. Obecnie mieści się w willi zbudowanej w latach 1954 – 56 dla Jakuba Bermana, współtwórcy aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Muzeum posiada kilka tysięcy eksponatów i realizuje wystawy pokazujące zarówno historię jak i chwilę obecną Otwocka i okolic. Czas dojścia ok. 15 min.

REZERWAT PRZYRODY NA TORFACH

REZERWAT PRZYRODY NA TORFACH

Obejmuje jezioro  Torfy o powierzchni 7 ha /dawne wyrobisko torfu/ i podmokłe lasy. Obok znajduje się stara leśniczówka z ośrodkiem edukacji ekologicznej. Do leśniczówki można dotrzeć drogami gruntowymi z Otwocka i Karczewa lub szlakami turystycznymi (czarnym i niebieskim) ze stacji kolejowej w Otwocku. Obserwację fauny i flory można prowadzić z platformy widokowej. Czas dojścia od…

PAŁAC BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

PAŁAC BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

Dawna letnia siedziba rodu bielińskich – starej mazowieckiej szlachty, której przedstawiciele rodu sprawowali urzędy senatorów i biskupów. Fundator pałacu Kazimierz Ludwik Bieliński popierał króla Augusta II, który nadał mu marszałkostwo koronne. To tu August II zaproponował carowi rozbiory Rzeczypospolitej. Po śmierci Kazimierza Ludwika Bielińskiego w 1713r. pałac stał się własnością jego trzydziestoletniego syna Franciszka – późniejszego…