TROCHĘ Z HISTORII

Historia Domu w Anielinie

W 1908 roku właściciel Otwocka Wielkiego Zygmunt Kurtz dla uczczenia pamięci swoich rodziców/Jana i Anieli – stąd prawdopodobnie nazwa Anielin/, podarował Towarzystwu Opieki nad Pielęgniarkami pod wezwaniem św. Józefa w Warszawie kawałek gruntu leśnego.

Plac ten Towarzystwo przeznaczyło pod budowę domu mającego służyć jako miejsce kuracji i wypoczynku dla członkiń Towarzystwa (w skład w/w Towarzystwa wchodzą już wyłącznie siostry franciszkanki).

W roku 1909 Towarzystwo Opieki nad Pielęgniarkami zostaje przekształcone w Towarzystwo Pielęgnowania Chorych p.w. św. Józefa.

15 maja 1927 r. położono fundament pod budowę domu w Anielinie. Materiał budowlany częściowo został przeniesiony z Kozienic z rozebranego domu, w którym wychowywała się Założycielka Zgromadzenia Matka Kazimiera Gruszczyńska.

W roku 1929 dom w Anielinie został erygowany na mocy zezwolenia Władzy Archidiecezji Warszawskiej.

W roku 1930, 18 lipca, dokonano erekcji Kaplicy (dokument podpisany przez Ks. Kard. Kakowskiego), która mieściła się w jednym z pokoi na piętrze.

W roku 1931 – 33 poczyniono starania nabycia dalszej działki leśnej przylegającej do posiadanej już ziemi. Sprawa przeciągnęła się do roku 1939 a rozpoczętą wcześniej transakcję ostatecznie zakończył hrabia Zygmunt Jezierski.

Dom w Anielinie począwszy od 1929 do 1939r. służył jako miejsce wypoczynkowe tylko w sezonie letnim (od maja do września). W pozostałe miesiące opiekę nad domem sprawował p. Grzegorz Szarawarski. W czasie okupacji kilka sióstr dla zwiększenia bezpieczeństwa domu na stałe zamieszkuje w Anielinie.

W 1952r. na jesieni umiera długoletni dozorca anielińskiego domu p. Grzegorz Szarawarski. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Karczewie.

13.06.1959r. w dzień Św. Antoniego został położony kamień węgielny pod budowę drugiego, drewnianego baraku, który miał służyć siostrom.

W roku 1959 postawiona została w lesie figura Matki Bożej, systematycznie przyozdabiana, która stała się miejscem kultu zarówno sióstr jak i osób świeckich. Figura została podarowana siostrom przez Siostry Imienia Jezus a poświęcenia prawdopodobnie dokonał ks. Kard. Stefan Wyszyński.

W roku 1964 w maju w Anielinie odprawione zostały pierwsze, 6-dniowe rekolekcje dla sióstr. Dom, ze względu na swoje usytuowanie stawał się także coraz częściej miejscem odpoczynku nie tylko dla sióstr. Częstymi gośćmi byli kapłani, biskupi, kilkakrotnie dom gościł także ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

W latach 80- tych została dobudowana większa kaplica, murowana, która służyła siostrom i pensjonariuszom z okolicznych domów wczasowych i domu opieki. Drewniany barak natomiast został poddany gruntownej przebudowie.

16 lipca 2000 r. nieznani sprawcy dokonali  profanacji figury Matki Bożej rozbijając ją, niszcząc postument. Głowy nie znaleziono. Kilka tygodni później w tym samym miejscu stanęła nowa Figura Matki Bożej. Cokół wykonał p. Zbigniew Trzaskowski. 23 sierpnia 2000 r. uroczystego poświęcenia figury dokonał ówczesny proboszcz parafii w Karczewie ks.  Wiesław Nowosielski. Na uroczystości poświęcenia oprócz sióstr obecni byli przedstawiciele władz miasta.

Obecny, nowy dom, został wybudowany w latach 2000-2005 i służy jako dom rekolekcyjno – wypoczynkowy dla sióstr oraz przyjmuje wszystkich chętnych, którzy w ciszy leśnej pragną wzmocnić ducha i nabrać sił fizycznych. Dom posiada własną kaplicę, która, jak dawniej,  służy siostrom, Gościom, Sąsiadom a także wszystkim chętnym pragnącym doświadczyć szczególnego klimatu modlitwy w tym miejscu.

Na zdjęciu widok starego domu z kaplicą w 1996  r.

Podobne wpisy