KOMPLEKS TORFOWISK

Kompleks torfowisk tzw. BAGNO CAŁOWANIE o powierzchni 1200 ha znajdujący się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obszar torfowiska rozciąga się na długości 15 km i ciągnie się od miejscowości Osieck na południu do leśniczówki Torfy na północy. Charakterystyczny element stanowi łańcuch kilkunastu wydm. Na jednej z wydm bagna (Pękatce) odkryto liczne ślady pobytu łowcó1) reniferów z epoki lodowcowej. Są to najstarsze ślady osadnictwa na Mazowszu pochodzące sprzed 13 tysięcy lat. Czas dojścia 0,5 – 1 godz. Ponadto wokół znajduje się sieć szlaków rowerowych.

Podobne wpisy