PAŁAC BIELIŃSKICH W OTWOCKU WIELKIM

Dawna letnia siedziba rodu bielińskich – starej mazowieckiej szlachty, której przedstawiciele rodu sprawowali urzędy senatorów i biskupów. Fundator pałacu Kazimierz Ludwik Bieliński popierał króla Augusta II, który nadał mu marszałkostwo koronne. To tu August II zaproponował carowi rozbiory Rzeczypospolitej. Po śmierci Kazimierza Ludwika Bielińskiego w 1713r. pałac stał się własnością jego trzydziestoletniego syna Franciszka – późniejszego marszałka wielkiego koronnego. Z jego inicjatywy oczyszczono i wybrukowano Warszawę. Na pamiątkę jego zasług jedna z głównych arterii miasta nosi nazwę Marszałkowska. Pałac zmieniał właścicieli. Po II Wojnie Światowej przejęty został przez państwo. Na początku lat 80-tych pałac był jednym z miejsc internowania Lecha Wałęsy. Obecnym użytkownikiem pałacu jest Muzeum Narodowe w Warszawie, które utworzyło w nim swój oddział Muzeum Wnętrz. Od 2004r. pałac jest dostępny dla zwiedzających. Pałac i park otoczone są z każdej strony wodą. Po zwiedzeniu pałacu i malowniczego parku goście mogą odpocząć w kawiarni przypałacowej. Odległość od domu – ok. 7 km.

Podobne wpisy